2015 FB169

2015FB169, 2012 TT203, 2012TT203, K12TK3T, K15FG9B, l2819

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 FB169 (472819)
a 2.78511
e 0.06192
i / sin(i) 3.9243 / 0.06844
q 2.61265
Q 2.95757
ω 124.3277
Node 155.8095
m 213.0340
n 0.2121
Epoch 2460200.5
nobs 137
nopp 11
Years observed 2006-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.787
ep 0.073
sin(ip) 0.066
Value Standard error
G 0.150
H 17.500
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7866 0.0733 0.0662 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.50 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot