2015 DK204

2015DK204, 2009 BG122, 2009BG122, K09BC2G, K15DK4K, o2869

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 DK204 (502869)
a 3.18042
e 0.11965
i / sin(i) 16.5729 / 0.28524
q 2.79988
Q 3.56096
ω 249.6544
Node 324.2191
m 154.8631
n 0.1738
Epoch 2460200.5
nobs 227
nopp 9
Years observed 2009-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.175
ep 0.140
sin(ip) 0.305
Value Standard error
G 0.150
H 15.940
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1745 0.1400 0.3050 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.94 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot