2015 DC135

2015DC135, 2004 XD164, 2004XD164, K04XG4D, K15DD5C, o2821

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 DC135 (502821)
a 2.65535
e 0.20575
i / sin(i) 15.2248 / 0.26261
q 2.10902
Q 3.20168
ω 259.8536
Node 122.3854
m 147.7812
n 0.2278
Epoch 2460200.5
nobs 376
nopp 14
Years observed 1995-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.655
ep 0.160
sin(ip) 0.255
Value Standard error
G 0.150
H 16.280
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6547 0.1601 0.2546 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.28 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot