2015 BY329

2015BY329, 2004 TD191, 2004TD191, h3878, K04TJ1D, K15BW9Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BY329 (433878)
a 2.67077
e 0.06441
i / sin(i) 6.3443 / 0.11050
q 2.49874
Q 2.84280
ω 345.8280
Node 22.3314
m 127.8267
n 0.2258
Epoch 2460200.5
nobs 235
nopp 13
Years observed 1993-2022
rms 0.75
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.671
ep 0.019
sin(ip) 0.105
Value Standard error
G 0.150
H 16.930
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6714 0.0190 0.1055 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.93 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot