2015 BV543

2015BV543, 2011 EM109, 2011EM109, K11EA9M, K15Bs3V, x2701

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BV543 (592701)
a 2.63683
e 0.14202
i / sin(i) 0.7817 / 0.01364
q 2.26235
Q 3.01132
ω 355.7590
Node 278.4061
m 241.2908
n 0.2302
Epoch 2460200.5
nobs 99
nopp 7
Years observed 2007-2021
rms 0.43
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.637
ep 0.152
sin(ip) 0.032
Value Standard error
G 0.150
H 17.960
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6370 0.1518 0.0323 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.96 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot