2015 BP107

2015BP107, 2009 VP111, 2009VP111, K09VB1P, K15BA7P, o2253

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BP107 (502253)
a 2.70818
e 0.13252
i / sin(i) 4.7953 / 0.08360
q 2.34930
Q 3.06707
ω 281.2324
Node 161.6517
m 14.2865
n 0.2212
Epoch 2460200.5
nobs 234
nopp 12
Years observed 2004-2022
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.708
ep 0.131
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 16.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7083 0.1314 0.0804 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot