2015 BO276

2015BO276, 2009 BZ127, 2009BZ127, h3854, K09BC7Z, K15BR6O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BO276 (433854)
a 3.23382
e 0.06350
i / sin(i) 18.4411 / 0.31633
q 3.02848
Q 3.43916
ω 301.4331
Node 342.2767
m 52.2015
n 0.1695
Epoch 2460200.5
nobs 185
nopp 10
Years observed 1994-2023
rms 0.59
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.224
ep 0.082
sin(ip) 0.326
Value Standard error
G 0.150
H 15.660
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.2242 0.0821 0.3264 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.66 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot