2015 BK426

2015BK426, 2007 RF255, 2007RF255, K07RP5F, K15Bg6K, o2514

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BK426 (502514)
a 2.96554
e 0.04372
i / sin(i) 11.1743 / 0.19379
q 2.83588
Q 3.09520
ω 353.4980
Node 328.8429
m 73.1657
n 0.1930
Epoch 2460200.5
nobs 115
nopp 8
Years observed 2007-2023
rms 0.92
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.962
ep 0.034
sin(ip) 0.207
Value Standard error
G 0.150
H 16.960
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9615 0.0340 0.2068 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.96 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot