2015 BJ223

2015BJ223, 2016 GC167, 2016GC167, K15BM3J, K16GG7C, o2360

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BJ223 (502360)
a 2.78955
e 0.01687
i / sin(i) 5.5127 / 0.09607
q 2.74249
Q 2.83661
ω 179.4761
Node 76.2296
m 165.2913
n 0.2115
Epoch 2460200.5
nobs 116
nopp 10
Years observed 2006-2022
rms 0.76
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.788
ep 0.047
sin(ip) 0.077
Value Standard error
G 0.150
H 17.360
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7882 0.0467 0.0772 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.36 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot