2015 BG151

2015BG151, 2009 SE261, 2009SE261, K09SQ1E, K15BF1G, o2310

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BG151 (502310)
a 2.64463
e 0.13156
i / sin(i) 3.9224 / 0.06841
q 2.29671
Q 2.99256
ω 31.4615
Node 47.3618
m 47.9063
n 0.2292
Epoch 2460200.5
nobs 161
nopp 12
Years observed 2000-2022
rms 0.72
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.645
ep 0.128
sin(ip) 0.059
Value Standard error
G 0.150
H 17.670
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6446 0.1277 0.0594 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.67 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot