2015 BE308

2015BE308, 2006 UZ169, 2006UZ169, h3871, K06UG9Z, K15BU8E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 BE308 (433871)
a 2.38951
e 0.14366
i / sin(i) 3.4305 / 0.05984
q 2.04623
Q 2.73279
ω 28.9702
Node 105.3103
m 119.8799
n 0.2668
Epoch 2460200.5
nobs 214
nopp 11
Years observed 2004-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.390
ep 0.177
sin(ip) 0.045
Value Standard error
G 0.150
H 17.930
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3898 0.1766 0.0447 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.93 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot