2015 AQ133

2015AQ133, 2003 UE399, 2003UE399, K03Ud9E, K15AD3Q, t8393

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 AQ133 (558393)
a 2.97352
e 0.14272
i / sin(i) 12.2332 / 0.21189
q 2.54913
Q 3.39791
ω 268.7915
Node 118.0796
m 326.4198
n 0.1922
Epoch 2460200.5
nobs 147
nopp 8
Years observed 2003-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.975
ep 0.101
sin(ip) 0.197
Value Standard error
G 0.150
H 16.490
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9755 0.1010 0.1970 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.49 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot