2015 AL183

2015AL183, 2016 GJ163, 2016GJ163, K15AI3L, K16GG3J, o2068

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2015 AL183 (502068)
a 3.09719
e 0.08784
i / sin(i) 5.8076 / 0.10119
q 2.82512
Q 3.36925
ω 158.6180
Node 105.4269
m 71.0490
n 0.1808
Epoch 2460200.5
nobs 85
nopp 9
Years observed 2011-2023
rms 0.40
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.096
ep 0.108
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 17.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.0959 0.1082 0.0804 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot