2014 WX499

2014WX499, 2014 WH506, 2014WH506, k1039, K14Wn9X, K14Wo6H

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WX499 (461039)
a 2.98137
e 0.20255
i / sin(i) 12.4303 / 0.21525
q 2.37751
Q 3.58524
ω 280.0760
Node 114.3420
m 258.7169
n 0.1915
Epoch 2460200.5
nobs 205
nopp 9
Years observed 2007-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.982
ep 0.162
sin(ip) 0.204
Value Standard error
G 0.150
H 16.330
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9815 0.1621 0.2036 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.33 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot