2014 WW477

2014WW477, 2009 SU111, 2009SU111, K09SB1U, K14Wl7W, r4990

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WW477 (534990)
a 2.64360
e 0.25434
i / sin(i) 10.8206 / 0.18773
q 1.97123
Q 3.31596
ω 272.3317
Node 206.6553
m 10.7734
n 0.2293
Epoch 2460200.5
nobs 253
nopp 10
Years observed 2005-2022
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.643
ep 0.269
sin(ip) 0.211
Value Standard error
G 0.150
H 17.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6434 0.2692 0.2112 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot