2014 WT183

2014WT183, 2003 YG143, 2003YG143, K03YE3G, K14WI3T, t7735

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WT183 (557735)
a 3.10049
e 0.18211
i / sin(i) 17.0919 / 0.29391
q 2.53585
Q 3.66513
ω 141.6395
Node 302.7820
m 220.0244
n 0.1805
Epoch 2460200.5
nobs 223
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.74
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.106
ep 0.188
sin(ip) 0.303
Value Standard error
G 0.150
H 16.130
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1057 0.1877 0.3033 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.13 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot