2014 WS228

2014WS228, 2010 LQ142, 2010LQ142, K10LE2Q, K14WM8S, x2437

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WS228 (592437)
a 3.95713
e 0.13631
i / sin(i) 7.5606 / 0.13157
q 3.41775
Q 4.49651
ω 40.0430
Node 249.8497
m 155.3587
n 0.1252
Epoch 2460200.5
nobs 188
nopp 13
Years observed 2006-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.963
ep 0.142
sin(ip) 0.155
Value Standard error
G 0.150
H 15.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.9632 0.1422 0.1553 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot