2014 WS210

2014WS210, 2010 NN117, 2010NN117, K10NB7N, K14WL0S, x2434

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WS210 (592434)
a 2.32531
e 0.27753
i / sin(i) 5.5979 / 0.09755
q 1.67996
Q 2.97065
ω 237.2039
Node 89.2527
m 241.1492
n 0.2780
Epoch 2460200.5
nobs 98
nopp 6
Years observed 2003-2021
rms 0.38
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.324
ep 0.236
sin(ip) 0.081
Value Standard error
G 0.150
H 18.140
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3238 0.2360 0.0808 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.14 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot