2014 WR165

2014WR165, 2009 WA200, 2009WA200, K09WK0A, K14WG5R, t7710

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WR165 (557710)
a 2.91190
e 0.11442
i / sin(i) 9.7026 / 0.16853
q 2.57873
Q 3.24508
ω 180.3406
Node 224.7061
m 297.0949
n 0.1984
Epoch 2460200.5
nobs 111
nopp 9
Years observed 2009-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.914
ep 0.091
sin(ip) 0.179
Value Standard error
G 0.150
H 16.970
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9141 0.0911 0.1791 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.97 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot