2014 WM349

2014WM349, 2010 JX186, 2010JX186, K10JI6X, K14WY9M, t7886

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WM349 (557886)
a 3.13271
e 0.23201
i / sin(i) 10.3291 / 0.17930
q 2.40588
Q 3.85954
ω 66.0325
Node 34.6006
m 186.2721
n 0.1778
Epoch 2460200.5
nobs 66
nopp 4
Years observed 2010-2021
rms 0.52
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.141
ep 0.219
sin(ip) 0.183
Value Standard error
G 0.150
H 17.420
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1409 0.2188 0.1831 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.42 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot