2014 WL429

2014WL429, 2006 DV185, 2006DV185, K06DI5V, K14Wg9L, o1897

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 WL429 (501897)
a 2.74875
e 0.09768
i / sin(i) 5.4197 / 0.09445
q 2.48025
Q 3.01725
ω 66.0600
Node 43.7559
m 2.8672
n 0.2163
Epoch 2460200.5
nobs 230
nopp 12
Years observed 2004-2023
rms 0.81
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.749
ep 0.115
sin(ip) 0.085
Value Standard error
G 0.150
H 16.710
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7492 0.1145 0.0846 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.71 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot