2014 UY220

2014UY220, 2001 SU192, 2001SU192, K01SJ2U, k0710, K14UM0Y

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UY220 (460710)
a 2.62737
e 0.16807
i / sin(i) 14.7902 / 0.25528
q 2.18578
Q 3.06896
ω 49.0212
Node 359.5743
m 17.3020
n 0.2314
Epoch 2460200.5
nobs 144
nopp 7
Years observed 2001-2022
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.627
ep 0.145
sin(ip) 0.259
Value Standard error
G 0.150
H 17.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6275 0.1451 0.2587 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot