2014 UW101

2014UW101, 2005 TN122, 2005TN122, K05TC2N, k0632, K14UA1W

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UW101 (460632)
a 2.72392
e 0.15243
i / sin(i) 1.2377 / 0.02160
q 2.30872
Q 3.13911
ω 343.8437
Node 38.8855
m 352.0657
n 0.2192
Epoch 2460200.5
nobs 145
nopp 10
Years observed 2002-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.724
ep 0.114
sin(ip) 0.021
Value Standard error
G 0.150
H 17.400
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7238 0.1142 0.0209 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.40 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot