2014 UV176

2014UV176, 2014 WH498, 2014WH498, K14UH6V, K14Wn8H, r4585

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UV176 (534585)
a 2.35954
e 0.11820
i / sin(i) 3.9676 / 0.06919
q 2.08064
Q 2.63844
ω 261.6394
Node 179.1104
m 139.3936
n 0.2719
Epoch 2460200.5
nobs 199
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.359
ep 0.128
sin(ip) 0.074
Value Standard error
G 0.150
H 18.040
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3590 0.1284 0.0741 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.04 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot