2014 UT117

2014UT117, 2005 YR287, 2005YR287, K05YS7R, K14UB7T, k6590

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UT117 (466590)
a 2.78393
e 0.20040
i / sin(i) 8.2149 / 0.14289
q 2.22602
Q 3.34184
ω 39.0437
Node 46.0117
m 302.9564
n 0.2122
Epoch 2460200.5
nobs 266
nopp 13
Years observed 2000-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.783
ep 0.196
sin(ip) 0.133
Value Standard error
G 0.150
H 16.820
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7832 0.1958 0.1327 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.82 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot