2014 UN193

2014UN193, 2006 SO319, 2006SO319, K06SV9O, K14UJ3N, t7434

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UN193 (557434)
a 3.97293
e 0.26953
i / sin(i) 4.0526 / 0.07067
q 2.90209
Q 5.04377
ω 237.6737
Node 95.5058
m 76.0954
n 0.1245
Epoch 2460200.5
nobs 142
nopp 8
Years observed 2006-2022
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.967
ep 0.226
sin(ip) 0.050
Value Standard error
G 0.150
H 16.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.9672 0.2257 0.0504 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot