2014 UK212

2014UK212, 2009 WO296, 2009WO296, K09WT6O, K14UL2K, x2389

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 UK212 (592389)
a 2.96737
e 0.08932
i / sin(i) 9.6165 / 0.16705
q 2.70233
Q 3.23240
ω 155.4757
Node 230.8174
m 266.7547
n 0.1928
Epoch 2460200.5
nobs 116
nopp 9
Years observed 1999-2022
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.968
ep 0.060
sin(ip) 0.181
Value Standard error
G 0.150
H 16.840
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.9679 0.0604 0.1809 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.84 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot