2014 SZ108

2014SZ108, 2007 TR249, 2007TR249, K07TO9R, K14SA8Z, k3764

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 SZ108 (463764)
a 2.32995
e 0.15802
i / sin(i) 4.3544 / 0.07593
q 1.96177
Q 2.69812
ω 133.0350
Node 350.6782
m 86.4959
n 0.2771
Epoch 2460200.5
nobs 97
nopp 8
Years observed 2007-2023
rms 0.33
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.329
ep 0.193
sin(ip) 0.078
Value Standard error
G 0.150
H 18.320
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3295 0.1934 0.0776 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.32 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot