2014 SS157

2014SS157, 2005 UV246, 2005UV246, k0428, K05UO6V, K14SF7S

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 SS157 (460428)
a 2.76133
e 0.04560
i / sin(i) 8.3624 / 0.14544
q 2.63540
Q 2.88726
ω 242.2083
Node 15.0994
m 100.2163
n 0.2148
Epoch 2460200.5
nobs 179
nopp 12
Years observed 2003-2023
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.761
ep 0.071
sin(ip) 0.144
Value Standard error
G 0.150
H 16.920
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7608 0.0712 0.1436 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.92 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot