2014 SP211

2014SP211, 2014 WE473, 2014WE473, K14SL1P, K14Wl3E, r4234

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 SP211 (534234)
a 2.55054
e 0.28834
i / sin(i) 5.6059 / 0.09768
q 1.81512
Q 3.28596
ω 252.3152
Node 119.4349
m 85.9321
n 0.2420
Epoch 2460200.5
nobs 268
nopp 5
Years observed 2010-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.553
ep 0.226
sin(ip) 0.084
Value Standard error
G 0.150
H 17.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5533 0.2256 0.0838 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot