2014 SD267

2014SD267, 2007 RU326, 2007RU326, k0474, K07RW6U, K14SQ7D

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 SD267 (460474)
a 2.35005
e 0.13969
i / sin(i) 6.9530 / 0.12106
q 2.02177
Q 2.67833
ω 285.9035
Node 21.4880
m 218.7449
n 0.2736
Epoch 2460200.5
nobs 143
nopp 10
Years observed 2006-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.350
ep 0.106
sin(ip) 0.117
Value Standard error
G 0.150
H 17.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3504 0.1064 0.1170 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot