2014 SB325

2014SB325, 2016 CC160, 2016CC160, K14SW5B, K16CG0C, t7062

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 SB325 (557062)
a 2.64071
e 0.10342
i / sin(i) 1.0863 / 0.01896
q 2.36761
Q 2.91381
ω 59.5592
Node 333.4213
m 7.5471
n 0.2297
Epoch 2460200.5
nobs 67
nopp 8
Years observed 2001-2023
rms 0.31
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.639
ep 0.066
sin(ip) 0.034
Value Standard error
G 0.150
H 18.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6394 0.0663 0.0335 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot