2014 QS419

2014QS419, 2011 UG132, 2011UG132, K11UD2G, K14Qf9S, x2241

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QS419 (592241)
a 2.25118
e 0.08549
i / sin(i) 3.3423 / 0.05830
q 2.05872
Q 2.44364
ω 283.6921
Node 280.2697
m 28.6013
n 0.2918
Epoch 2460200.5
nobs 257
nopp 13
Years observed 1994-2023
rms 0.77
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.251
ep 0.124
sin(ip) 0.069
Value Standard error
G 0.150
H 17.600
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2512 0.1237 0.0694 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.60 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot