2014 QR186

2014QR186, 2011 WH103, 2011WH103, K11WA3H, K14QI6R, r3974

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QR186 (533974)
a 2.28519
e 0.11742
i / sin(i) 6.3863 / 0.11123
q 2.01687
Q 2.55351
ω 28.8127
Node 294.4874
m 230.8253
n 0.2853
Epoch 2460200.5
nobs 153
nopp 9
Years observed 2008-2023
rms 0.68
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.285
ep 0.074
sin(ip) 0.121
Value Standard error
G 0.150
H 18.140
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2850 0.0739 0.1213 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.14 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot