2014 QQ447

2014QQ447, 2014 WV507, 2014WV507, K14Qi7Q, K14Wo7V, t6732

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QQ447 (556732)
a 2.62995
e 0.12927
i / sin(i) 14.7774 / 0.25506
q 2.28997
Q 2.96992
ω 235.3281
Node 140.5911
m 49.3702
n 0.2311
Epoch 2460200.5
nobs 304
nopp 13
Years observed 2001-2022
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.630
ep 0.090
sin(ip) 0.245
Value Standard error
G 0.150
H 16.610
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6303 0.0897 0.2448 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.61 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot