2014 QQ151

2014QQ151, 2001 XZ204, 2001XZ204, K01XK4Z, K14QF1Q, k3707

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QQ151 (463707)
a 2.69892
e 0.19972
i / sin(i) 11.9298 / 0.20671
q 2.15988
Q 3.23795
ω 299.4253
Node 108.6071
m 344.8307
n 0.2223
Epoch 2460200.5
nobs 223
nopp 10
Years observed 2001-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.699
ep 0.177
sin(ip) 0.192
Value Standard error
G 0.150
H 16.800
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.6986 0.1775 0.1917 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.80 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot