2014 QF181

2014QF181, 2007 TX235, 2007TX235, K07TN5X, K14QI1F, r3973

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QF181 (533973)
a 2.36383
e 0.17125
i / sin(i) 5.8807 / 0.10246
q 1.95901
Q 2.76864
ω 144.7558
Node 189.8731
m 173.5010
n 0.2712
Epoch 2460200.5
nobs 51
nopp 5
Years observed 2007-2021
rms 0.52
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.364
ep 0.130
sin(ip) 0.108
Value Standard error
G 0.150
H 18.880
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3642 0.1300 0.1078 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.88 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot