2014 QE413

2014QE413, 2008 YY138, 2008YY138, k0320, K08YD8Y, K14Qf3E

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 QE413 (460320)
a 2.26453
e 0.10105
i / sin(i) 4.7199 / 0.08228
q 2.03570
Q 2.49335
ω 267.4928
Node 136.9036
m 174.5760
n 0.2892
Epoch 2460200.5
nobs 139
nopp 10
Years observed 1994-2023
rms 0.85
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.264
ep 0.095
sin(ip) 0.080
Value Standard error
G 0.150
H 18.440
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2641 0.0945 0.0800 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.44 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot