2014 OZ122

2014OZ122, 2009 SM169, 2009SM169, K09SG9M, K14OC2Z, x2093

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OZ122 (592093)
a 3.10587
e 0.01404
i / sin(i) 14.2150 / 0.24556
q 3.06228
Q 3.14947
ω 266.3327
Node 314.0304
m 327.3903
n 0.1801
Epoch 2460200.5
nobs 238
nopp 10
Years observed 2003-2023
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.106
ep 0.044
sin(ip) 0.263
Value Standard error
G 0.150
H 15.860
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1056 0.0445 0.2634 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
15.86 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot