2014 OW399

2014OW399, 2003 UR347, 2003UR347, K03UY7R, K14Od9W, t6418

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OW399 (556418)
a 2.42734
e 0.12215
i / sin(i) 6.5849 / 0.11467
q 2.13083
Q 2.72385
ω 175.9570
Node 176.0822
m 111.7879
n 0.2606
Epoch 2460200.5
nobs 162
nopp 11
Years observed 2003-2022
rms 0.83
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.428
ep 0.086
sin(ip) 0.115
Value Standard error
G 0.150
H 18.150
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.4283 0.0865 0.1146 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.15 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot