2014 OP343

2014OP343, 2007 TM397, 2007TM397, K07Td7M, K14OY3P, r3851

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OP343 (533851)
a 2.35826
e 0.23476
i / sin(i) 6.2777 / 0.10935
q 1.80463
Q 2.91189
ω 264.3232
Node 110.8979
m 145.5057
n 0.2722
Epoch 2460200.5
nobs 92
nopp 6
Years observed 2007-2023
rms 0.53
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.358
ep 0.198
sin(ip) 0.098
Value Standard error
G 0.150
H 18.200
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3581 0.1978 0.0980 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.20 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot