2014 OO187

2014OO187, 2009 SL217, 2009SL217, k0039, K09SL7L, K14OI7O

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OO187 (460039)
a 2.87115
e 0.12511
i / sin(i) 14.3655 / 0.24811
q 2.51194
Q 3.23037
ω 102.0911
Node 337.1681
m 238.4585
n 0.2026
Epoch 2460200.5
nobs 173
nopp 9
Years observed 2009-2021
rms 0.71
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.873
ep 0.120
sin(ip) 0.260
Value Standard error
G 0.150
H 16.810
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8735 0.1199 0.2603 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.81 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot