2014 OM297

2014OM297, 2003 UF227, 2003UF227, K03UM7F, K14OT7M, r3836

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OM297 (533836)
a 2.39623
e 0.17804
i / sin(i) 6.7131 / 0.11690
q 1.96962
Q 2.82285
ω 1.9398
Node 12.0560
m 145.4415
n 0.2657
Epoch 2460200.5
nobs 133
nopp 9
Years observed 2003-2023
rms 0.69
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.397
ep 0.145
sin(ip) 0.111
Value Standard error
G 0.150
H 17.830
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.3966 0.1452 0.1107 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.83 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot