2014 OE164

2014OE164, 2015 TF246, 2015TF246, K14OG4E, K15TO6F, x2096

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 OE164 (592096)
a 3.48347
e 0.05330
i / sin(i) 5.1051 / 0.08898
q 3.29779
Q 3.66915
ω 246.4914
Node 3.4335
m 193.8431
n 0.1516
Epoch 2460200.5
nobs 96
nopp 10
Years observed 2009-2022
rms 0.44
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.491
ep 0.075
sin(ip) 0.095
Value Standard error
G 0.150
H 16.390
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.4913 0.0752 0.0946 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.39 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot