2014 HN145

2014HN145, 2015 RO206, 2015RO206, K14HE5N, K15RK6O, t5983

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 HN145 (555983)
a 2.25770
e 0.12990
i / sin(i) 5.3621 / 0.09345
q 1.96442
Q 2.55098
ω 184.3269
Node 76.1056
m 225.6008
n 0.2905
Epoch 2460200.5
nobs 136
nopp 9
Years observed 1998-2022
rms 0.65
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.259
ep 0.131
sin(ip) 0.082
Value Standard error
G 0.150
H 18.050
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.2585 0.1307 0.0816 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.05 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot