2014 HJ123

2014HJ123, 2011 SY165, 2011SY165, i3429, K11SG5Y, K14HC3J

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 HJ123 (443429)
a 2.58698
e 0.12148
i / sin(i) 5.1496 / 0.08976
q 2.27272
Q 2.90125
ω 7.2818
Node 318.4364
m 350.5998
n 0.2369
Epoch 2460200.5
nobs 276
nopp 14
Years observed 2003-2023
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.587
ep 0.097
sin(ip) 0.103
Value Standard error
G 0.150
H 16.990
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.5875 0.0965 0.1026 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.99 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot