2014 HH175

2014HH175, 2005 UM347, 2005UM347, K05UY7M, K14HH5H, r3494

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 HH175 (533494)
a 2.19314
e 0.17067
i / sin(i) 4.4618 / 0.07780
q 1.81883
Q 2.56745
ω 306.9812
Node 359.7342
m 255.6693
n 0.3035
Epoch 2460200.5
nobs 102
nopp 6
Years observed 2005-2021
rms 0.78
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.193
ep 0.115
sin(ip) 0.075
Value Standard error
G 0.150
H 18.980
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.1934 0.1154 0.0754 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
18.98 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot