2014 HA191

2014HA191, 2006 QD153, 2006QD153, i3465, K06QF3D, K14HJ1A

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 HA191 (443465)
a 2.74236
e 0.01630
i / sin(i) 6.8479 / 0.11923
q 2.69767
Q 2.78706
ω 194.5276
Node 153.0495
m 259.8015
n 0.2170
Epoch 2460200.5
nobs 131
nopp 11
Years observed 2006-2023
rms 0.79
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.742
ep 0.023
sin(ip) 0.111
Value Standard error
G 0.150
H 17.340
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.7421 0.0228 0.1106 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.34 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot