2014 ES137

2014ES137, 2007 VK122, 2007VK122, K07VC2K, K14ED7S, x1800

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 ES137 (591800)
a 2.81050
e 0.03404
i / sin(i) 4.0902 / 0.07133
q 2.71483
Q 2.90616
ω 43.3895
Node 267.5402
m 229.6584
n 0.2092
Epoch 2460200.5
nobs 137
nopp 10
Years observed 2007-2023
rms 0.70
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 2.810
ep 0.034
sin(ip) 0.091
Value Standard error
G 0.150
H 17.120
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
2.8103 0.0335 0.0911 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
17.12 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot