2014 DW129

2014DW129, 2008 CG169, 2008CG169, K08CG9G, K14DC9W, l2192

All data for this body: [vot]

MPC data
Name (number) 2014 DW129 (472192)
a 3.13895
e 0.07603
i / sin(i) 8.4675 / 0.14725
q 2.90030
Q 3.37760
ω 292.2068
Node 4.0506
m 133.0030
n 0.1772
Epoch 2460200.5
nobs 203
nopp 13
Years observed 2003-2022
rms 0.82
Best values
[raw, vot]

Value Standard error
Parent
 
ap 3.142
ep 0.069
sin(ip) 0.151
Value Standard error
G 0.150
H 16.370
Mass
D
pV
Proper elements data
[raw, vot]

ap ep sin(ip) Author Reference Method
3.1417 0.0688 0.1514 Novakovic_Radovic_Todovic 2003A&A...403.1165K Numeric-Oct-2022
G data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
0.15 MPC-2023-12-94 MPC-2023-12-94 Phot
H data
[raw, vot]

Value Uncertainty up Uncertainty down Author Reference Method
16.37 MPC-2023-12-04 MPC-2023-12-04 Phot